LEVEL770

Iniaalok namin ang komprehensibong toolbox ng propesyonal na mga serbisyo upang pagsilbihan ang teknolohikal at pinansiyal na pangangailangan ng iyong negosyo. Ang mga kasangkapan at serbisyo namin ay susuportahan ka sa bawat hakbang, mula sa pagtatatag ng iyong negosyo hanggang sa pang-araw araw na pangangasiwa sa iyong negosyo.

At gagabayan ka namin sa kabuuang proseso sa pagpapa-unlad ng iyong negosyo. Hindi ka nag-iisa; nagbibigay kami ng direktang suporta mula sa unang yugto ng pagpaplano hanggang sa pang-araw araw na mga operasyon at lahat ng nasa pagitan ng mga iyon.

Iniaalok namin ang mga sumusunod na mga kasangkapang teknolohikal at mga serbisyong pinansiyal sa pamamagitan ng aming mga modelo sa negosyo:

• Ganap na Pagka-agapay at Pangangasiwa

Kami ay narito sa bawat hakbang na iyong tatahakin habang ikaw ay nagtatatag ng isang bagong call center (sentro ng pagtawag), kabilang dito ang isa-sa-isa na pagsasanay at ang tumpak na pagsusukat ng mga proseso (baseline measurement). Makukuha mo ang aming ganap na atensyon at pangangasiwa habang ikaw ay nagtatatag ng bagong negosyo.

• Mga Tatak sa Pangangalakal

Sa pamamagitan namin, magagawa mong ma-akses ang iba’t-ibang listahan ng mga tatak sa pangangalakal na mayroon kami para sa paggamit ng iyong call center. Ang mga tatak na mayroon kami ay akmang-akma sa mga pangangailangan at kapakanan ng aming mga kasosyo; nagtutustos kami ng isang naibabagay na plataporma upang matugunan ang magkakaibang merkado ng pananalapi at yugto sa pagbubuo ng negosyo ng bawat call center.

• Mga Plataporma sa Pangangalakal

Ang plataporma sa pangangalakal na software ay pinahihintulutan ang mga mamumuhunan na buksan, isara, at mamahala ng mga produktong pananalapi. Ipinagkakaloob namin ang paggamit ng mapagkakatiwalaan at mahusay na nagraduhang mga plataporma sa pangangalakal, gaya ng MetaTrader 4 (MT4), Metatrader 5 (MT5), Webtrader at Mobile upang ma-akses ang mga ito anumang oras at saan man. Nasaan ka man - maging ikaw ay nasa web o gumagamit ng mobile na teknolohiya. Ang aming mga plataporma ay nagkakaloob sa mga kliyente ng aming mga kasosyo ng mga serbisyo sa sariling pangangalakal, kabilang ang sari-saring mga kasangkapan at mga asset. Dagdag pa rito, ikaw ay makakatanggap ng akses sa pagsasanay sa online na kalakalan at isang sentro sa pagpapayamang edukasyon na may mga bidyo at pagtuturo upang makamit mo ang iyong mga layunin sa negosyo..

• Sistemang CRM

Ang mga sistema ng Customer relationship management (CRM) ay tinutulungan ang mga call center na sumubaybay at mag-organisa ng impormasyon hinggil sa mga nakaraang interaksyon sa mga kostomer pati na rin ang anumang mga demograpikong detalye upang panatilihin ang mga positibong relasyon sa mga kostomer. Ang mga sistemang CRM ay napatunayan na nagdadala ng higit pang paglaki ng benta para sa mga negosyo sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na tumugon sa espesipiko at indibidwal na mga pangangailangan ng kostomer. Ang Level770 ay nagkakaloob ng integrasyon ng sistemang CRM gamit ang masulong na teknolohiya, na nagpapahintulot ng ganap na pagmamatyag at pag-aasikaso sa pangangalakal

• Sistemang VOIP

Ang VoIP, o Voice over Internet Protocol technology, ay gumagamit ng software upang gumawa ng mga pagtawag sa telepono sa pamamagitan ng Internet, na salungat sa paggamit ng hardware ng isang tradisyonal na telepono. Ang VoIP ay gumagamit ng tunog na impormasyon upang makipag-usap sa pamamagitan ng koneksyon ng broadband internet, WIFI, at mga network ng datos ng cell phone (3g, 4g, atbp.). Ang mga call center ay nakapagbebenepisyo ng malaki sa teknolohiyang ito sa kadahilanang ang malalayo at naglalakbay na mga empleyado ay nagagawang makatawag mula sa anumang lokasyon hangga’t sila ay konektado sa Internet. Isinama na rin namin ang mga kasakangakapan sa masulong na komunikasyon gaya ng awtomatikong tagadayal, na awtomatikong nagdadayal ng mga numero ng telepono at kayang magpasimula ng isang nirekord na mensahe o koneksyon sa isang aktuwal na tao sa oras na tanggapin nito ang tawag.

• Mga Awtorisasyong Regulatibo

Ikaw ay magiging kampante na ang aming mga tatak sa pangangalakal ay rehistrado sa mga kumakatawan ng awtorisasyong pang-regulatibo alinsunod sa aktibidad ng pangangalakal sa loob ng mga merkado ng Europa.

• Mga Serbisyo sa Pagbubuo ng Negosyo

Kami ay susuporta sa iyo, mula sa yugto ng pagbuo ng plano ng negosyo hanggang sa pagtatatag at pagpapanatili ng call center. Iniaalok namin ang mga serbisyo sa pang-organisasyong pagpapayo na ipinagkakaloob ng aming sinanay at may karanasang mga grupong propesyonal habang ating magkasamang pinayayabong ang iyong negosyo.

• Mga Serbisyong Pagsasanay sa Kahusayan sa Pagbebenta

Ang Level770 ay nagmamalaking inaalok ang isa-sa-isa na harapang pagsasanay para sa mga sales crew at mga tagapamahala. Bilang pag-alinsunod, nagkakaloob kami ng nababagay sa merkado na mga sales script, pagrerekord at pa-aanalisa ng mga sales call, suporta na may pagpapasimula ng sales commission plan (SCP}, mga serbisyong pangkatugunan ukol sa operasyon ng sales at isang tagapagkonsultang HR na nagbibigay tulong sa prosesong empleyo ng sales personnel.

• Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Paglilinaw

Ang aming sistema ay nagkakaloob sa aming mga kasosyo na mga serbisyo sa paglilinaw ng ilang credit/debit card, pati na rin wire transfer sa pagbabangko at web wallet (halimbawa: Neteller) bilang mga pamamaraan sa pagpopondo, na nagpapahintulot sa mga kliyente na magdeposito ng mga pondo sa bawat panig ng daigdig.

• Mga Serbisyo sa Ganap na Pagtalima

Kami ay nag-aalok ng ligal na beripikasyon pangkliyente para sa anumang mga patakaran ng pangangalakal, gaya ng mga deposito at mga withdrawal, mga serbisyo ng pangangasiwa, mga ligal na aplikasyon, at higit pa.

• Mga Serbisyo sa Pakikipagkasundo - 24/7 ganap na Suporta at Serbisyo

Ikaw ay magkakaroon ng kakayahang bumili, magbenta at mamahagi ng shares of stock gamit ang aming mga serbisyo sa pakikipagkasundo at suporta, na magagamit sa buong maghapon araw-araw.

•Mga Serbisyong Kalakalan (opsyonal)

Magpatala sa aming opsyonal na plano para sa mga serbisyong kalakalan at kaisa mo kami sa pananaliksik at pagpaplano ng isang matibay na estratehiyang pangkalakalan. Mayroon kaming grupo na binubuo ng mga eksperto sa pagtatatag ng tatak upang bigyan ang iyong negosyo ng mapaglayon at binuong estratehiya na iyong kinakailangan upang maabot ang iyong inaasam na mga tagapagtangkilik.

•Mga Serbisyo sa Pamamahala ng Peligro

Kami ay nagsisiguro na hindi ka gagawa ng mga desisyon sa pananalapi nang hindi tuwirang naiintindihan ito. Ang aming mga serbisyo sa pamamahala ng peligro ay makapagsasabi at makapagsusuri ng peligro bago ka gumawa ng mga desisyon, pagkatapos kami ay magtatrabahong kasama ka upang pababain ang peligro habang ikaw ay sumusulong sa pagbubuo ng iyong negosyo.